dimarts, 17 de desembre de 2013

FUNCIÓ DE NADAL! PER LA PAU AL MÓNUs deixem el guió i les fotos de la funció de Nadal d'aquest any.

Nadal 2013

Tema central: La Pau al món


P5 representen Egipte (tradició: amb 12 fulles de palmeres fan una piràmideà símbol de la transcendència del més enllà i difondre la pau al món).

Els alumnes porten unes fulles que aniran movent per tot l’escenari i finalitzaran amb la construcció d’un arbre de Nadal símbol de l’amor perenne de Déu, de la vida eterna i de la prosperitat. El naixement de Jesús ens porta a plenitud de vida que es va iniciar amb Adam representat amb l’arbre. L’autèntic arbre de vida avui és la creu de Jesús.


P5 representa Egipto (tradición: con 12 hojas de palmeras hacen una piràmide: símbolo de la trascendencia del más allá y difundir la paz en el mundo).

Los alumnos llevan unas hojas que irán moviendo por todo el escenario y finalizarán con la construcción de un árbol de Navidad símbolo del amor perenne de Dios, de la vida eterna y de la prosperidad. El nacimiento de Jesús nos lleva a la plenitud de vida que se inició con Adán representado con el árbol. El auténtico árbol de vida hoy es la cruz de Jesús.
P3 representen Txèquia (tradició: inventors de les boles de Nadalà l’alegria de viure). Els nens i nenes portaran boles a les mans i les penjaran a l’arbre, ofrena de la seva alegria. Representen les estrelles que queden suspeses en les seves branques que s’estenen fins al cel i que, sota aquest brancatge, troben ombra i aixopluc.


P3 representan Chequia (tradición: inventores de las bolas de Navidad: la alegría de vivir). Los niños y niñas llevan bolas en las manos y las cuelgan en el árbol, ofrenda de su alegría. Representan las estrellas que quedan suspendidas en sus ramas que se extienden hasta el cielo y que, bajo este ramaje, encuentran sombra y cobijo.
P4 representen Estats Units d’Amèrica (tradició: Santa Clausà el regal que representa que arribi Nadal amb el naixement del nen Jesús). Nens que dormen seran despertats pels rens del Santa Claus que els portarà arreu per veure el nostre món meravellós. Deixaran els coixins, les banyes de ren i les brides a l’arbre.


P4 representan Estados Unidos de América (tradición: Santa Claus: el regalo que representa que llegue Navidad con el nacimiento del niño Jesús). Niños que duermen serán despertados por los renos de Santa Claus que los llevará a ver nuestro maravilloso mundo. Dejarán las almohadas y los arreos en el árbol.1r representen Japó (tradició: flors de cirerer i grues) à Sakura o flor de cirerer s’associa amb la mort per la seva vida efímera. Cada matí s’obre amb la sortida del sol i es tanca en arribar la nit. Mirada cap al passat i cap al futur. La captura de l’instant que sempre és història perquè perduri en el futur, eternament.

La grua és l’ocell sagrat del Japó i diu la tradició que viuen milers d’anys. Una antiga llegenda japonesa explica que si fas 1.000 grues d'origami se't concedirà un desig.

Sempre ha estat relacionada amb la felicitat i la prosperitat. Al Parc de la Pau d´Hiroshima hi ha un momument on hi ha gravat un missatge a la pedra: "Aquest es el nostre clamor, aquesta la nostre pregària: Pau al món".

1º representan Japón (tradición: flores de cerezo y grullas) Sakura o flor de cerezo se asocia con la muerte por su efímera vida. Cada mañana se abre con la salida del sol y se cierra al llegar la noche. Mirada hacia el pasado y hacia el futuro. La captura del instante que siempre es historia para que perdure en el futuro, eternamente.

La grulla es el pájaro sagrado del Japón y dice la tradición que viven miles de años. Una antigua leyenda japonesa explica que si haces 1.000 grullas de origami se te concederá un deseo. Siempre ha estado relacionada con la felicidad y la prosperidad. En el Parque de la Paz de Hiroshima hay un monumento con un mensaje grabado en la piedra: “Este es nuestro clamor, esta es nuestra oración: Paz en el mundo”


2n representen Rússia: Babushka (o nina russa) busca el nen Jesús incansablement perquè el temps no significa res per a aquell qui cerca la veritat. Any rere any va de casa en casa preguntant si l’infant diví viu allà. Quan veu un nen dormint o sent que es porta bé agafa una joguina de la seva cistella i li regala.

2º representan Rusia: Babushka (o muñeca rusa) busca al niño Jesús incansablemente porque el tiempo no significa nada para aquel que busca la verdad. Año tras año va de casa en casa preguntando si el niño divino vive allí. Cuando ve un niño durmiendo o escucha que se porta bien, coge un juguete de su cesta y se lo regala.3r representen l’Índia Espelmes a la festa de la llum on la claror lluent venç les tenebres ja que comença a escurçar-se la nit i es va allargant el dia. Els cristians sovint posen petites llums d'argila de petroli cremant als terrats de casa seva per mostrar als seus veïns que Jesús és la llum del món. 

Alemanya o Corona d’advent: La forma circular: El cercle no té ni principi ni final. És el senyal d'amor de Déu, que és etern, sense principi ni final; i també del nostre amor a Déu i el proïsme perquè no s'acabi mai. 

Les branques verdes: El verd és el color de l'esperança i de la vida. Déu vol que esperem el seu benefici, el perdó dels pecats i la glòria eterna al final de la vida. L'anhel més important a les nostres vides ha de ser arribar a una unió més estreta amb Déu. 

Les quatre espelmes: Són quatre espelmes que es posen en la corona i se s'encenen d'una en una, durant els quatre diumenges de advent en fer l'oració en família. Així com les tenebres es dissipen amb cada espelma que encenem, els segles es van anar il·luminant amb la cada vegada més propera arribada de Crist al nostre món.


3º representa la India: velas en la fiesta de la luz donde el resplandor vence las tinieblas ya que empieza a acortarse la noche más y se va alargando el día. Los cristianos a menudo ponen pequeñas luces de arcilla de petroleo quemando en los tejados de su casa para mostrar a sus vecinos que Jesús es la luz del mundo.


Alemania: Corona de adviento. La forma circular. El círculo no tiene principio ni fin. Es la señal del amor de Dios, que es eterno, sin principio ni final; y también de nuestro amor a Dios y al prójimo para que no se acabe nunca. 

Las ramas verdes: el verde es el color de la esperanza y de la vida. Dios quiere que esperemos su beneficio, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de la vida. El anhelo más importante en nuestras vidas tiene que ser llegar a una unión más estrecha con Dios.


Las cuatro velas: son cuatro velas que se ponen en la corona y que se encienden de una en una, durante los cuatro domingos de adviento al hacer la oración en familia.
Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se van iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo.
4t representen Àfrica: Els regals. Els vells encarnen la saviesa . L'envelliment es veu en termes d'adquisició i progrés. Fer-se gran és tenir la possibilitat de donar. Els nostres nois i noies donaran el regal de la vida a l’arbre.


Carib: Amb la seva àmplia diversitat cultural, el Carib ha aconseguit reunir diverses característiques que semblen esborrar les fronteres geogràfiques i diferències entre els països de la regió. Les celebracions són una forma de cohesió social on el color es fa patent.


4º representa África: los regalos. Los viejos encarnan la sabiduría. La vejez se vive en términos de adquisición y progreso. Hacerse mayor es tener la posibilidad de dar. Nuestros chicos y chicas darán los regalos de la vida al árbol.


Caribe: Con su amplia diversidad cultural, el Caribe ha conseguido reunir diversas características que parecen borrar las fronteras geográficas y diferencias entre los países de la región. Las celebraciones son una forma de cohesión donde el color se hace patente.
5è representa Anglaterra: El vesc és una planta sagrada associada a la fertilitat i a la bona sort.


5º representa Inglaterra: el muérdago es una planta sagrada asociada a la fertilidad y a la buena suerte.
6è representa Espanya: Els pastors amb els seus bastons que els fan de guia terrenal van a adorar el nen Jesús que esdevindrà el seu guia espiritual.


6º representa España: los pastores con sus bastones que les hacen de guía terrenal van a adorar al niño Jesús que será su guía espiritual

Lema del curs 2017-2018

LA PAU ÉS DE COLORS