dimecres, 7 de juny de 2017

6- ARRIBEM AL FINAL DEL PROJECTE Co-ResponsaVHIlitatEn aquests moments ja hem vist que han fet tots els altres centres que participen en el projecte i arribats a aquest punt ja tenim una visió global que ens ha permès, mitjançant un "focus grup", arribar a unes conclusions finals.

El focus grup consisteix en 4-5 exercicis de reflexió per intentar prioritzar les línies de recerca que s'han treballat. Per fer-ho, vam partir dels problemes reals amb els que es troben els joves per prevenir el VIH. A partir d'aquí, cadascú va escrirue en un post it amb poques paraules què li preocupava més sobre la prevenció (reflexionant sorbe tots els temes tractats) i un cop vam tenir tots els post -its els vam agrupar en clústers, que vam haver de batejar, un clúster era la publicitat, un altre l'estigma, la vacuna... I sota cada clúster teniem el recull de post its que feien referència a aquest títol.

Tot seguit, cada alumne va haver de votar els dos que li semblaven més importants i els dos que menys i amb els resultats d'aquesta votació vam entregar la priorització del nostre centre als coordinadors del projecte. Amb les propostes i votacions de tots els centres, els coordinadors  faran un qüestionari que haurem de respondre per acabar de prioritzar. El resultat d'aquesta darrera priorització configurarà l'agenda de recerca que s'entregarà als cíentífics i polítics.El proper divendres assistirem al congrés del projecte al CosmoCaixa i els nostres representants, el Mario i la Mariona, explicaran breument com es resumeix la línia de recerca que hem treballat.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Lema del curs 2017-2018

LA PAU ÉS DE COLORS